# # # #
Mặt bằng toà B
# # # #
Toà B Toà A Green Pearl