# # # #
Tin tiến độ
# # # #
21.03.2018
Tiến độ xây dựng chung cư Green Pearl cập nhật đến 15/3/2018
Tính đến hết 15/3/2018, chung cư Green Pearl đảm bảo tiến độ thi công, đã…
08.03.2018
Tiến độ xây dựng chung cư Green Pearl cập nhật đến 4/3/2018
Tính đến hết 04/3/2018, chung cư Green Pearl đảm bảo tiến độ thi công và…
01.02.2018
Tiến độ dự án Green Pearl tính đến 29/1/2018
Tính đến hết 29/1/2018, công tác thi công tại dự án Green Pearl luôn đạt…
18.01.2018
Tiến độ dự án Green Pearl tính đến 15/1/2018
Tính đến ngày 15/01/2018, dự án Green Pearl 378 Minh Khai tiếp tục được đẩy…
05.01.2018
Tiến độ dự án Green Pearl tính đến 02/01/2018
Tính đến ngày 02/01/2018, dự án Green Pearl 378 Minh Khai được triển khai nhanh…
06.01.2018
Tiến độ dự án Green Pearl tính đến 25/12/2017
Tính đến ngày 25/12/2017, công trường chung cư cao cấp Green Pearl được thi công…
01.12.2017
TIẾN ĐỘ CÔNG TRƯỜNG ĐẾN 30/11/2017
Tính đến hết ngày 30/11/2017, công trường chung cư dự án Green Pearl hoạt động…

    1 2